top of page

ekspertise.

Bakgrunn:

 

Andreas Langeland er partner i SGB. Han har betydelig prosesserfaring for domstoler i alle instanser, herunder forhandlinger og rettsmeklinger. 

 

Advokat Langeland arbeider spesifikt med eiendomsrettslige problemstillinger, og har omfattende erfaring og høy ekspertise innenfor sine kjernområder, som omfatter: 

 • tvister etter kjøp/salg av bruktbolig 

 • tvister etter oppføring av nybolig

 • tvister etter håndverkertjenester

 • regress boligselgerforsikring 

 • oppfølging av og konflikter i entreprisesaker 

 • tvister i borettslag og eierseksjonssameier

 • m.m. 

Langeland bistår blant annet norske og internasjonale forsikringsselskaper, skadeoppgjørsselskaper, privatpersoner, borettslag, eierseksjonssameier, meglere og takstmenn. 

Langeland holder også jevnlig kurs for våre kunder og samarbeidspartnere. 

 

Langeland arbeider også med rettslige prosesser i forbindelse med aksjonærtvister. 

 

Utdanning/år:

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2010)

Arbeidserfaring:

 • Partner, Advokatfirmaet SGB AS (2020- ) 

 • Advokat, Indem advokatfirma (2017-2020)

 • Advokat, Norwegian Claims Link (2012-2017)

 • Advokatfullmektig, Osloadvokatene (2012)

 • Advokatfullmektig, Drammensadvokatene (2011-2012)

 • Rådgiver, Forbruker Europa (2010-2011)

Medlemskap/verv: 

 • Styreleder i Hvalstad idrettslag

Advokat og partner

 

Telefon: +47 957 02 489 

E-post: al@sgb.no 

Last ned kontaktkort:

QR-kode
Andreas Langeland
bottom of page