top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Eldre støttemur ga ikke grunnlag for prisavslag

Etter at en 42 år gammel bolig i Helgeroa ble solgt høsten 2020, ble kjøperne kontaktet av naboene om støttemuren mellom eiendommene.


Naboene hevdet å ha opplyst selger om at støttemuren var rasfarlig og burde undersøkes, men kjøperne fikk ingen informasjon om dette fra selgeren ved kjøpet av eiendommen.


Kjøperne gikk derfor til sak mot selgeren og krevde prisavslag tilsvarende en ny støttemur.


Etter at kjøperne vant i tingretten, tapte de i lagmannsretten, der advokat Langeland bisto selgeren.


Lagmannsretten konkluderte med at det ikke var noen rasfare ved støttemuren, og at selgeren ikke hadde plikt til å opplyse om naboens (uberettigede) mistanke og bekymring for støttemuren. Dermed ble selgeren frifunnet, og kjøperne måtte betale sakskostnader i to instanser.

Ingen opplysningsplikt om naboens bekymring for støttemur

19 views

Comments


bottom of page