top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Første lagmannsrettsdom om takstforskriften avsagt

Fasadebilde av eldre eiendom

Borgarting lagmannsrett har nettopp avsagt den første dommen i lagmannsrettene der de nye reglene i avhendingsloven og takstforskriften er underlagt en nærmere vurdering.


Resultatet fra Borgarting må kunne karakteriseres som oppsiktsvekkende, idet lagmannsretten går langt i å ignorere hensikten bak lovendringene om å legge ansvaret for feil i tilstandsrapporter på selger.


I avgjørelsen konkluderer lagmannsretten - i direkte motstrid til begrunnelsen for lovendringene - med at en kjøper er nødt til å akseptere alt innholdet i en tilstandsrapport uavhengig av om rapporten oppfyller minstekravene i takstforskriften eller ikke.Det er ikke kjent ennå om saken vil ankes til Høyesterett.

43 views

Comentários


bottom of page