top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Første prøvesak for Høyesterett

Updated: Jun 20, 2023

7. og 8. mars 2023 gjennomførte Andreas Langeland sin første prøvesak for Høyesterett i sak knyttet til foreldelsesfristens utgangspunkt.


Det er bare et fåtall av landets advokater som får mulighet til å føre en sak for Høyesterett. Det er høye forventinger til advokatenes kunnskap og prestasjon, og det lå derfor et stort arbeid bak gjennomføringen av saken.


Under prøvesaken blir man gjerne testet litt ekstra av dommerne, slik at man får anledning til å vise at man har kontroll på både faktum i saken, relevante juridiske sider og klarer å besvare spørsmål fortløpende.


Resultatet av prøven var bestått, noe som viser at prestasjonen i skranken var meget god.


Temaet i saken var når foreldelsesfristen for en forbrukers erstatningskrav mot ledelsen i entreprenørselskapet starter å løpe.


Høyesterett kom til at erstatningskravet begynner å løpe helt uavhengig av hvilken dialog som foregår med selskapet selv, og uavhengig av om manglene er uavklarte.


Tolkningen til Høyesterett er svært streng, og viser at det framover vil være viktig å ta grep tidlig mot alle mulige ansvarlige for ikke å miste et mulig krav.

Inngangen til avdeling 2
Inngangen til avdeling 2

21 views

Comments


bottom of page