top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Har du krav på prisavslag etter boligkjøpet?

Updated: Jun 22, 2023

Bruktboligkjøp resulterer ofte i brutte forventninger og store utbedringskostnader. Kan du kreve kostnadene dekket av selger?

Dørlås med nøkkel

Dette er ofte et vanskelig spørsmål, fordi det er mange forhold som spiller inn i vurderingen. Derfor er det viktig at man søker gode råd tidlig i en tvistesak.


Det er tre mulige grunnlag for prisavslag; Tilbakeholdte opplysninger, uriktige opplysninger eller forventningsavvik.


Dersom boligen er kjøpt før 1.1.22, må forventningsavviket også være vesentlig.


For boliger kjøpt etter 1.1.22, er det tilstrekkelig at det foreligger et forventningsavvik, og at utbedringskostnadene overstiger 10 000 kr.


Alle feil ved et hus utgjør imidlertid ikke et forventningsavvik. Det er viktig å lese salgsdokumentene grundig, og ikke minst tilstandsrapporten.


Dersom tilstandsrapporten inneholder opplysninger som kan settes i sammenheng med feilen man har oppdaget, kan det være vanskelig å kreve prisavslag. Tilstandsgradene som takstmannen setter, bør tas på alvor. For eksempel vil en tilstandsgrad 2 bety at det kan være feil ved taket eller badet, mens en tilstandsgrad 1 normalt sett ikke gir grunn til bekymring.


Hvis tilstandsrapporten ikke oppfyller de kravene som følger av takstforskriften (ekstern lenke), kan tilstandsrapporten være ugyldig.


Dersom selgeren har eller skulle hatt kjennskap til en konkret feil ved eiendommen eller en negativ omstendighet, vil dette vanligvis gi grunnlag for prisavslag. Selgeren som unnlater å opplyse om feil på elanlegget eller sin egeninnsats ved oppussingen av badet, blir ansvarlig for utbedringskostnadene.


Det samme gjelder dersom selgeren har gitt en opplysning som viser seg å være feil. Er det opplyst om for lave fellesutgifter eller fellesgjeld, eller gitt feil opplysning om når taket ble lagt om, kan selgeren holdes ansvarlig.


Husk at man må reklamere så snart som mulig etter at man har oppdaget et avvik ved eiendommen. Reklamasjonen må oppfylle visse minimumskrav. Det er derfor en god ide å få profesjonell hjelp allerede ved første reklamasjon.


Ta kontakt i dag for råd om hvordan du bør gå frem i din sak.

29 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page