top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Kjendisektepar tapte i retten for tredje gang

Kjendisekteparet fra beste vestkant overtok nytt hus sentralt i Oslo sommeren 2021, og reklamerte over dreneringssvikt etter et drøyt halvår.


Da selger avviste kravet, ble det tatt ut søksmål for Oslo tingrett. Der ble kjendisekteparet imidlertid ikke hørt.


Dommeren var klar på at dreneringens tilstand var som forventet, da den var så gammel at svikt måtte forventes.


Kjendisekteparet godtok ikke dommen, men anket den til lagmannsretten. Der innhentet de ny advokat og nye takstmenn for flere hundre tusen kroner, men til ingen nytte. Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten.


Heller ikke etter runde nummer to kunne kjøperne akseptere dommen, og de forsøkte derfor å få saken behandlet i Høyesterett.


Høyesterett ser imidlertid bare på saker som er av særlig viktighet, noe denne saken ikke var.


Lagmannsrettsdommen ble derfor stående, og kjendisekteparet måtte betale selgerne ca. 800 000 kr i sakskostnader.


VG omtalte lagmannsrettsdommen her.

Hus med hage

14 views

Comments


bottom of page