top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Krevde 4,4 millioner for mangel ved elanlegg etter boligkjøp, tapte 325 000 kr

I en nylig avsagt dom fra Østre Innlandet tingrett krevde en boligkjøper rundt 4 000 000 kr som følge av mangel ved et elanlegg etter boligkjøp. Kjøper mente at det var nødvendig å rive alle bad og alle innvendige overflater for å utbedre elanlegget.Hamar tinghus
Saken gikk for Østre Innlandet tingrett på Hamar

Selger, som var bistått av advokat Langeland, aksepterte at det var noen mangler ved elanlegget, og at det var nødvendig med visse utbedringstiltak.


Det ville imidlertid være tilstrekkelig med begrensede bygningsmessige tiltak, og badene var ikke nødvendig å rive. Samlet sett kunne utbedringer på elanlegget (inkludert noen andre bygningsmessige mangler på loft og i kjeller) gjennomføres for 475 000 kr.


Tingretten var fullt og helt enig med selger, og satte prisavslaget i tråd med selgers beregning av utbedringskostnadene.


Siden selger hadde tilbudt dette beløpet allerede før stevning, vant selger saken fullstendig, og ble også tilkjent sakskostnader med 300 000 kr.


Kjøper ble dermed stående med 175 000 kr i resultat samt egne sakskostnader på 400 000 kr.

24 views

Comments


bottom of page