top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Selger står ansvarlig for feil fra megler og takstmann

Selv om selger er en ukyndig privatperson, står hen ansvarlig overfor kjøper for de feil som megleren eller takstmannen gjør i sitt oppdrag.

Takstmann som undersøker flisene

Ved boligsalg er det svært vanlig å benytte en eiendomsmegler til å forestå salget, og å innhente en tilstandsrapport fra en takstmann. Mange selgere antar dermed at ansvaret for feilene disse profesjonelle aktørene gjør, er noe selger ikke behøver å tenke på.


Det er imidlertid ikke riktig.


Dersom en kjøper oppdager en feil eller mangel ved boligen man har kjøpt, kan kjøperen rette sitt krav mot selgeren som kontraktspart, selv om feilen er begått av takstmannen eller megleren.


Selgeren er nemlig ansvarlig overfor kjøper for alle feil og mangler ved eiendommen (så lenge feilene utgjør en mangel etter avhendingsloven).


Dersom feilen skyldes uaktsomhet fra megleren eller takstmannen, vil selgeren kunne kreve pengene tilbake. Men selgeren må altså legge ut overfor kjøper selv om feilen er begått av en profesjonell medhjelper.


Kjøperen kan imidlertid også rette kravet mot den profesjonelle medhjelperen, så lenge kjøperen ikke samlet sett får mer i prisavslag eller erstatning enn det samlede økonomiske tapet.


For selgere som ikke har boligselgerforsikring, kan det være vanskelig å vurdere om kjøper har et rettmessig krav, og om man eventuelt kan kreve regress av medhjelperen. Søk derfor råd tidlig for å vite hva du har å forholde deg til.


58 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page