top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Store endringer i avhendingsloven

Fra 1. januar 2022 gjøres det store endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøpt og salg av brukt bolig.


Heretter er det ikke lenger tillatt med såkalte generelle forbehold, ofte omtalt som "as is"-klausuler, der kjøper er en forbruker.


Dette betyr i praksis at man ikke lengre behøver å forholde seg til at en mangel må være av et visst omfang rent økonomisk, og at selgers opplysninger må rette seg konkret mot den aktuelle feilen ved eiendommen dersom selger skal kunne overføre risikoen til kjøper.


Samtidig innføres det en egenandel for kjøper på 10 000 kr. Det betyr at kjøper nå må dekke 10 000 kr av utbedringskostnadene i alle saker. Er utbedringskostnadene samlet sett større enn 10 000 kr, kan selges måtte betale det som overstiger 10 000 kr.


Det er likevel ikke sikkert at lovendringene fører til store endringer i mangelsvurderingene, fordi lovgiver presiserer at man fortsatt skal gjøre en vurdering av hva kjøper måtte regne med ved kjøpet.


Dermed vil man fortsatt ikke kunne kreve prisavslag for en drenering som er opplyst å være dårlig, eller for det eldgamle taket som har overskredet sin forventede levetid.


Men dersom takstmannen ikke er nøye med å følge de kravene som følger av den nye takstforskriften, vil han raskt kunne komme i ansvar, og da er veien til prisavslag for kjøper kort.


Advokat Andreas Langeland har omfattende erfaring og kunnskap innenfor bruktboligkjøp og -salg, og kan svare deg på om det er grunnlag for prisavslag, erstatning eller heving i din sak.


Ta kontakt på tlf. 95702489 i dag.

Signering av kontrakt


12 views

Commentaires


bottom of page