top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Streng "Bori-dom" fra Borgarting

Hus med svømmebasseng

Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt en ny dom om såkalt "Bori-ansvar", der den ansvarlige for offentligrettslige roller ble dømt til å betale over 1,7 millioner kroner i erstatning til hyttekjøperne.


Saken gjelder et hyttekjøp på Hvaler tilbake i 2014.


Kjøperne kjøpte og overtok hytta uten anmerkninger, og var også kjent med at selger hadde bistått i oppføringen av hytta.


Etter en vannlekkasje på kjøkkenet mer enn seks år etter kjøpet, oppdaget kjøperne mangler ved bæringen til bjelkelaget under hytta, og begynte deretter å undersøke etter flere feil ved hytta.


Det ble funnet en del avvik fra anbefalte løsninger, men hytta var fullt brukbar og uten svikt i viktige funksjoner. Kjøperne hadde brukt hytta som normalt hele tiden.


Lagmannsretten mente imidlertid at det var så store mangler ved prosjektering og utførelse at det ville vært grunnlag for heving av kjøpet.


Kjøperne hadde imidlertid ikke forfulgt reklamasjonen overfor kjøper, og hadde tapt dette kravet. I stedet hadde de saksøkt den som stod ansvarlig for oppføringen.


Lagmannsretten mente at avvikene ved oppføringen var så store og alvorlige at den ansvarshavende i byggesaken måtte betale erstatning for manglene til kjøperne, selv om hytta ikke hadde noen funksjonssvikt.


Dommen må sies å være streng overfor en ansvarshavende som var ferdig med sitt oppdrag for mange år siden.


Dommen er ikke rettskraftig.

Hus med svømmebasseng

28 views

Comments


bottom of page