top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Tegn forsikring ved bolighandelen!

Skal du bruke flere tusen kroner på en egen forsikring ved bolighandelen? Den klare anbefalingen er JA, tegn forsikring!

Forsikringsavtale blir signert

Boligkjøp er en av de største beslutningene vi tar i livet, både praktisk, økonomisk og følelsesmessig. Likevel er det en handel hvor det er vanskelig for alminnelige privatpersoner å sette seg inn i all informasjonen man får og alle konsekvensene som kan oppstå etter kjøpet.


Ofte strekker man seg langt i budrunden, og ønsker å spare inn på de siste kronene etter at avtalen er inngått. Da er det fort gjort å tenke at man ikke trenger boligselgerforsikring eller boligkjøperforsikring. Det er jo en takstmann som har undersøkt eiendommen grundig?


Tenk om igjen.


Omtrent hvert fjerde boligkjøp ender i en tvist om mangler. Dette har mange årsaker, men veldig ofte skyldes dette at det ikke er gitt tilstrekkelige eller riktige opplysninger ved kjøpet, eller at man oppdager feil og mangler som var skjult for alle.


Har man ikke tegnet forsikring, må man selv bære alle kostnadene til både takstmenn og advokater. Den regningen kan bli på mange hundre tusen kroner.


En boligkjøperforsikring vil normalt sett dekke de aller fleste kostnadene man påføres til advokater og takstmenn. Selv om boligen framstår som prikkfri, vet man aldri hva man kommer over.


En boligselgerforsikring vil i tillegg dekke det prisavslaget man eventuelt må betale til kjøperen. Selv om man selger en bolig man tror er fri for feil, kan det oppstå problemer og mangler som man ikke forutså.


En husforsikring eller innboforsikring vil også dekke en del kostnader til advokat og takstmann, men denne forsikringen har vanligvis en større egenandel og et tak som gjør at alle kostnader sjelden blir dekket.


Forsikringspremien er svært liten i forhold til den gode dekningen man får. Det er derfor alltid å anbefale å tegne forsikring!


Har du forsikring, men ikke er fornøyd med behandlingen av saken din, kan du ha krav på å benytte egen advokat utenfor forsikringsselskapet.


12 views

Comments


bottom of page