top of page
  • Writer's pictureAndreas Langeland

Utbygger fikk ikke prisavslag etter kjøp av restaureringsobjektBilde av Borgarting lagmannsrett, tatt av Anne-Sophie Ofrim (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Anne-Sophie_Ofrim)
Borgarting lagmannsrett. Foto: Anne-Sophie Ofrim

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett går det fram at en utbygger krevde nesten 800 000 kr i prisavslag for kjøpet av et restaureringsobjekt fra et dødsbo. Lagmannsretten mente kjøperen fikk nettopp det som kunne forventes, og frifant dødsboets forsikringsselskap.


Boligen beliggende sentralt plassert på Høvik ble lagt ut for salg av avdødes arvinger våren 2022, og kjøpet ble gjennomført kort tid etterpå til en pris 10 % mer enn prisantydningen.


Under restaureringsarbeidene avdekket den profesjonelle kjøperen enkelte råteskader i veggen, og krevde prisavslag av dødsboet.


I retten aksepterte utbyggeren at han var en profesjonell part og derfor at de nye reglene i avhendingsloven av 1.1.22 ikke gjaldt. Likevel mente han at han var ukyndig og hadde krav på samme forbrukervern som alminnelige boligkjøpere, og at han derfor skulle få prisavslag.


Det var ikke lagmannsretten enig i.


Dommen, som er helt fersk, er tydelig på at verken selger eller takstmannen kunne klandres for opplysninger i salgsdokumentene. Det framgår av dommen at opplysningene i tilstandsrapporten må leses i sammenheng, og at totalbildet av eiendommens tilstand var godt beskrevet.

Retten er videre tydelig på at en profesjonell part ikke kan forvente å være beskyttet av forbrukerhensynet som ligger bak lovendringene.


Eiendommens tilstand avvek heller ikke vesentlig fra hva den profesjonelle kjøperen kunne forvente, og det var dermed ingen mangel ved eiendommen.


- Et helt riktig og forventet resultat, sier advokat Andreas Langeland, som representerte dødsboets forsikringsselskapet i saken.


Som følge av at kjøperen tapte saken, må kjøperen betale 430 000 kr i sakskostnader til selgers forsikringsselskap.

32 views

Comments


bottom of page